http://fgtfd.hcmute.edu.vn         Trang chủ         
Tác giả :


BCN Khoa CNM & TT tổ chức buổi đối thoại với sinh viên HKI - NH 2016-2017 với thời gian và địa điểm như sau:
Thời gian: 13h30, ngày 30/11/2016 (thứ tư)
Địa điểm: Phòng A4 - 101
Thành phần tham dự: Toàn thể CBVC  và sinh viên Khoa CNM & TT
Để tạo điều kiện cho các em sinh viên trao đổi tâm tư nguyện vọng cũng như các vấn đề liên quan đến học tập. Kính đề nghị các giáo viên dạy ở các xưởng sắp xếp cho sinh viên đến tham dự, giáo viên có giờ dạy lý thuyết có thể không tham dự nếu không còn giờ dạy bù nhưng cho phép các em sinh viên có tâm tư nguyện vọng được đến với buổi đối thoại (nếu có).
Lưu ý: CBN Khoa, Trưởng + phó Bộ môn, Bí thư Đoàn Khoa là thành phần bắt buộc có mặt tại buổi đối thoại.
Trân trọng!
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:29,624

Tổng truy cập:375,518


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA