http://fgtfd.hcmute.edu.vn         Trang chủ         
Tác giả :

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH GIẢNG VIÊN

MSĐT

TÊN ĐỀ TÀI

TÊN GIẢNG VIÊN

T2010-42

Tìm ra giải pháp thiết kế phần mềm phù hợp nhất mang tính ứng dụng nhằm cung cấp thông tin chuyên ngành phục vụ tốt các nhu cầu học tập nghiên cứu của sinh viên  và người làm việc trong ngành Dệt – May.

ThS. Nguyễn Tuấn Anh

 

T2011-103

Biên soạn tài liệu "thuật ngữ anh văn chuyên ngành bằng hình ảnh" cho nhóm môn học thiết kế trang phục

ThS. Trần Thanh Hương

 

T2012-08DT

Thiết kế bộ phương tiện dạy học hướng dẫn kỹ thuật Smocking

KS. Nguyễn Thị Hạ Nguyên

CN. Nguyễn Hoa Mai

ThS. Nguyễn Thị Luyên

ThS. Hồ Thục Khanh

T2012-06

Nghiên cứu và xây dựng quy trình may chuẩn cho các chi tiết trên sản phẩm may công nghiệp

ThS. Nguyễn Thị Thúy

KS. Lê Quang Lâm Thúy

KS. Trần Thị Cẩm Tú

T2013-197

Nghiên cứu và xây dựng quy trình kiểm soát hai tay nhằm cải tiến thao tác trong sản xuất may công nghiệp

ThS.Trần Thị Cẩm Tú

ThS. Nguyễn Thị Thúy

Th.S. Lê Quang Lâm Thúy

T2013-198

Tìm hiểu và ứng dụng phần mềm Optitex hỗ trợ thiết kế bài giảng môn Âu phục nữ

ThS. Tạ Vũ Thục Oanh

ThS. Mai Quỳnh Trang

T2013-203

Ứng dụng công nghệ Lean để cải tiến năng suất trong các doanh nghiệp may.

ThS. Phạm Thị Hà
TÓM TẮT ĐỀ TÀI NCKH

BIÊN TẬP VÀ XÂY DỰNG VIDEO QUI TRÌNH MAY CÁC CỤM CHI TIẾT 
TRÊN SẢN PHẨM MAY CÔNG NGHIỆP 
COMPILING AND BUILDING THE SEWING PROCESS OF 
SOME ITEMS OF GARMENT 

 Th.s. Lê Quang Lâm Thúy 
 Khoa CNM&TT 
TÓM TẮT 
Hiện nay, việc giảng dạy lý thuyết quy trình may đang gặp khó khăn do sinh viên mới tiếp cận kiến thức chuyên ngành nên khó hình dung được cụ thể và rõ ràng khi giáo viên chỉ mô tả bằng lời nói cũng như hình ảnh. Bên cạnh đó, thao tác của mỗi sinh viên không thống nhất sẽ dẫn đến hiện tượng thao tác thừa trong khi thực hành sẽ gây lãng phí thời gian cũng như ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Do đó, việc biên tập và xây dựng bộ video quy trình may sẽ giúp cho sinh viên tiếp thu kiến thức lý thuyết và rèn luyện kỹ năng thực hành một cách dễ dàng phù hợp với điều kiện trang thiết bị
hiện có của Khoa. 
Từ khóa: video, quy trình may 
ABSTRACT 
Currently, the theory’s teaching of sewing process are having difficulties due to new students access to specialized knowledge should be hard to envision to be specific and clear when the teacher just verbal descriptions as well as photos. Besides, the operation of each student does not uniformly lead to the excessive manipulation while practice will result in waste of time as well as affecting the quality of the product. Therefore, the editor and build the video sewing processes will help students acquire theoretical knowledge and practical skills to easily match the condition of existing equipment. 
 Key words: video, the sewing process 

I. GIỚI THIỆU
 
Qua quá trình tìm hiểu, hiện các công ty cũng như các trường đại học có rất nhiều các đoạn video quy trình may các cụm chi tiết. Tuy nhiên, các đoạn video này nếu có chỉ là những đoạn video quay ngẫu nhiên chưa qua biên tập và chưa đạt được hiệu quả sư phạm. Do đó nhóm nghiên cứu đềtài sẽ đi sâu tìm hiểu và biên tập các đoạn video mang tính trực quan sinh động phù hợp cho việc giảng dạy của giảng viên và việc tiếp thu kiến thức của sinh viên. Với bộ video quy trình may cho các cụm chi tiết được biên tập kèm theo câu chữ sẽ giúp cho việc giảng dạy của các giảng viên bộ môn Công nghệ may khoa Công nghệ may và Thời trang, trường Đại học Sư phạm Kỹthuật TPHCM được hiệu quả hơn. Đề tài này cũng là một tài liệu tham khảo có giá trị cho các trường đại học, các sinh viên ngành công nghệ may. 

II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Tìm hiểu và quan sát trực tiếp thực tiễn sản xuất, quay phim và ghi chép lại quy trình may thực tế , thao tác thực hiện của người công nhân; từ đó dựa trên điều kiện trang thiết bị hiện có để quay phim, biên tập lại thành một bộ video hoàn chỉnh quy trình may cho từng cụm chi tiết trên sản phẩm may công nghiệp. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Qua nghiên cứu và khảo sát quy trình may thực tế tại các công ty, nhóm nghiên cứu đã xây dựng nên bộ video quy trình may cụ thể cho từng cụm chi tiết với điều kiện trang thiết bị thực tế có tại Khoa. Kết quả thu được như sau: 
Bộ video quy trình may cho các cụm chi tiết sau: 

1 Xẻ không trụ
2 Xẻ một trụ
3 Xẻ hai trụ
4 Xẻ trụ tay sơ mi 
5 Cụm chi tiết mở dây kéo 
6 Cụm chi tiết lưng 
7 Túi đắp 
8 Túi hộp 
9 Túi hàm ếch 
10 Túi hông xéo 
11 Túi hông thẳng 
12 Túi mổ 1 viền 
13 Túi mổ 2 viền 
14 Túi mổ cơi 
15 Bâu lá sen nằm 
16 Bâu lá sen đứng 
17 Bâu đứng 
18 Bâu sơ mi 
19 Bâu ca rê 
20 Bâu đan-tông

 IV. THẢO LUẬN 
Bộ video quy trình may các cụm chi tiết trên sản phẩm may công nghiệp được nghiên cứu dựa trên điều kiện trang thiết bị hiện có của Khoa sao cho sát với thực tế nhất của các công ty, xí nghiệp hiện nay. Do đó không tránh khỏi một vài bước công việc được thực hiện khác với thực tế nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và chất lượng sản phẩm. 

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
Đề tài “Biên tập và xây dựng video quy trình may các cụm chi tiết trên sản phẩm may công nghiệp”, được thực hiện nhằm mục đích thống nhất và chuẩn hóa thao tác của giảng viên trong việc giảng dạy thực hiện may các cụm chi tiết cho môn học Thực tập Kỹ thuật may cơ bản. Đồng thời gắn kết giữa hoạt động giảng dạy các môn thực hành may với thực tiễn sản xuất. Làm thế nào đểhoạt động giảng dạy và thực hành sát với thực tiễn mà vẫn đảm bảo việc sử dụng tối ưu các thiết bịhạn chế hiện có trong xưởng. Thông qua bộ video này sẽ giúp cho sinh viên có thể nắm bắt được nội dung môn học trên lớp lý thuyết và sử dụng khi thực hành may ở dưới xưởng cũng như tự thực tập ở nhà một cách trực quan, sinh động. Bộ video này sẽ phát huy được hiệu quả nhất nếu được trang bị hệ thống máy chiếu chất lượng tốt trên lớp học và ở dưới xưởng thực hành. Đề tài này sẽ là cơ sở để xây dựng video hướng dẫn quy trình may cho các môn học khác như : thực tập đồ nam nữ, áo jacket, áo dài… 

TÀI LIỆU THAM KHẢO: 
1. Tài liệu kỹ thuật của các công ty may: 
 Công ty May Bình Phát – Tổng Công ty May Nhà Bè 
 Công ty May Đồng Tiến – Tổng Công ty May Việt Tiến 
2. Trần Thị Cẩm Tú, Kỹ thuật may cơ bản, Đại học quốc gia TP. HCM, 2014 

THÔNG TIN LIÊN HỆ TÁC GIẢ: 
 Họ tên: Lê Quang Lâm Thúy 
 Đơn vị: Khoa CNM&TT 
 Điện thoại: 0903 098 908 
 Email: lamthuycn@yahoo.com 
 Chuyên ngành chính: công nghệ, thiết kế
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:24,181

Tổng truy cập:311,222


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA