http://fgtfd.hcmute.edu.vn         Trang chủ         
Tác giả :


   TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM                    Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

KHOA CÔNG NGHỆ MAY & THỜI TRANG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

QUY TRÌNH XIN GIẤY GIỚI THIỆU


 A. GIẤY GIỜI THIỆU ĐI CÔNG TY – PHỤC VỤ MÔN HỌC:

  1. Sinh viên tự làm đơn (cá nhân hoặc nhóm sinh viên) – Đánh máy hoặc viết tay.
  2. Giáo viên giảng dạy môn học ký xác nhận vào đơn.
  3. Ban chủ nhiệm Khoa ký duyệt vào đơn (sau khi đã có chữ ký của CBGD).
  4. Nộp đơn đã có đầy đủ chữ ký cho phòng CT HSSV để làm thủ tục xin giấy giới thiệu.


 B.
 
GIẤY GIỚI THIỆU ĐI CÔNG TY – LÀM ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP/ THỰC TẬP TN:

Do Trưởng hoặc Phó Bộ môn phụ trách sẽ làm công văn cho sinh viên.

 

TP.HCM, ngày 9 tháng 10 năm 2015
Xác nhận của Trưởng Khoa         Người lập qui trình 

                (Đã ký)          (Đã ký)


                 Vũ Minh Hạnh               Lê Mỹ Hạnh
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:27,999

Tổng truy cập:337,327


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA