ENGLISH
                TIẾNG VIỆT
  
 
 
 
 
 
Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CN MAY & TT

-------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

--------------

KẾ HOẠCH

Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên

học kỳ 2 năm học 2018-2019

Thực hiện Quy trình đánh giá sự thoả mãn sinh viên (SV) trong thời gian đang học tại trường và mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019

Dựa vào kế hoạch Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo khoa, lãnh đạo trường với SV học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Nay, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ May và Thời trang xin gửi đến Quí Thầy/Cô Kế hoạch triển khai buổi gặp gỡ đối thoại với SV cấp Khoa như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

-  Tập hợp và giải đáp các yêu cầu của SV có liên quan đến học tập, rèn luyện, quy chế, chế độ chính sách, quyền và nghĩa vụ của người học.

-  Tiếp nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của SV; rút kinh nghiệm để đưa công tác giảng dạy, học tập, phục vụ SV ngày càng tốt hơn.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thời gian, địa điểm

-          Thời gian: từ 13g00 đến 16g00, ngày 17/05/2019 (Thứ Sáu)

-          Địa điểm: A109

  1. Chương trình

-          12g30 – 13g00: Chuẩn bị phòng, micro, máy chiếu và bàn ghế cho buổi gặp gỡ

-          13g00: Giới thiệu mục đích – yêu cầu của buổi sinh hoạt 

-          13g05: Bắt đầu buổi đối thoại giữa Sinh viên  với Ban Chủ nhiệm Khoa, Thư ký khoa và PBT Đoàn khoa.

-          16g00: Kết thúc buổi sinh hoạt

  1. Phân nhiệm

-          Chuẩn bị phiếu đóng góp ý kiến; thư ký buổi họp (Cô Mỹ Hạnh)

-          Sắp xếp phòng sinh hoạt trước và sau buổi gặp gỡ, chuẩn bị nước cho chủ tịch Đoàn, âm thanh ánh sáng, phát giấy ghi ý kiến của SV (Thầy Khoa, BCH Đoàn Thanh niên – SV Tuyết Nhi)

-          Chụp hình tư liệu, cập nhật trang web (Cô Đào)

-          Lắng nghe và trả lời chất vấn:  Ban Chủ nhiệm khoa (Thầy Tuấn Anh, Cô Hương, Thầy Hậu), Tổ trưởng Bộ môn (Thầy Châu, Cô Chi, Cô Luyên), Thư ký (Cô Hạnh), PBT Đoàn Khoa (SV Tuyết Nhi), Thầy/Cô tư vấn viên.

-          Tham gia và bổ sung ý kiến (nếu có ): Thầy Cô trong Khoa.

-          Tổng kết các ý kiến và hoàn chỉnh biên bản nộp nhà trường trước ngày 18/05/2019: Thầy Tuấn Anh, Cô Mỹ Hạnh

Ngày 08 tháng 05 năm 2019

PT. KHOA CN MAY & TT                                                     Người soạn

         NGUYỄN TUẤN ANH                                             TRẦN THANH HƯƠNG


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng:50,260

Tổng truy cập:580,222

*******************************************************************
  Copyright © 2013,  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
                               Khoa Công nghệ May và Thời Trang
Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (+84-028)3896.6840 (VP khoa)
                    (+84-028)3722.1223 #8380 (VP), #8381 (TK), #8382 (PK)
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn  
********************************************************************