ENGLISH   -  

 

 

 

 

Tác giả :

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CN MAY VÀ THỜI TRANG

Số....... /TB-CNMTT

Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam

Độc lập – Tự  do – Hạnh phúc

-----------o0o----------

TP.HCM, ngày 16 tháng 03 năm 2020

ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP VÀ HỌC MÔN TỐT NGHIỆP

(đối với chương trình đào tạo 150 TC)

Căn cứ qui định của Nhà trường và biên bản cuộc họp giữa Ban chủ nhiệm khoa và các Trưởng bộ môn ngày 06/03/2020, nay khoa Công nghệ May và Thời trang thông báo rộng rãi đến toàn thể sinh viên các khóa từ 2014 đến 2017 về điều kiện đăng ký đồ án tốt nghiệp (khóa luận tốt nghiệp) và điều kiện học các môn tốt nghiệp của các chương trình đào tạo 150 TC (hệ đại trà) và 156 TC (hệ chất lượng cao) cho các ngành Công nghệ May, Thiết kế Thời trang, Kinh tế Gia đình (Kỹ thuật Nữ công) cụ thể như sau:

-       Số học phần (tín chỉ) tích lũy của chương trình học đến thời điểm xét đăng ký phải đạt tối thiểu 132 TC đối với chương trình đào tạo 150 TC của hệ đại trà và 138 TC đối với chương trình đào tạo 156 TC của hệ chất lượng cao.

-       Tùy theo đặc thù của ngành, bộ môn quản ngành đưa ra qui định bổ sung về điểm trung bình tích lũy cho sinh viên thực hiện khóa luận tốt nghiệp hay học các môn tốt nghiệp.

-       Riêng ngành Thiết kế Thời trang (hệ đại trà) và ngành Công nghệ May (hệ chất lượng cao), tất cả sinh viên phải thực hiện đồ án tốt nghiệp.

-       Một sinh viên hoặc một nhóm sinh viên (tối đa 3 thành viên) được giao một đồ án tốt nghiệp và tuân thủ theo các hướng dẫn của khoa và bộ môn.

-       Bên cạnh các qui định của khoa, sinh viên phải đảm bảo đủ các điều kiện khác của nhà trường.

Ban chủ nhiệm khoa phối hợp cùng thư ký khoa, trưởng các bộ môn, trưởng ngành rà soát điều kiện của sinh viên thuộc các ngành trên khi đăng ký thực hiện khóa luận tốt nghiệp và học các môn tốt nghiệp vào đầu mỗi học kỳ (áp dụng từ học kỳ 2 năm học 2019-2020). Những sinh viên không đáp ứng điều kiện trên không được xem xét.

Riêng các chương trình đào tạo 132 TC (tính từ khóa 2018), khoa sẽ ra thông báo sau.

Các qui định trước đây trái với qui định này không còn hiệu lực.

   Trưởng khoa

                                                                                                           (đã ký)

                                                                            TS. Nguyễn Tuấn Anh

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2021

>> CÔNG NGHỆ MAY  (Chứng nhận AUN-QA)

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 70 SV, hệ chất lượng cao: 60 SV

>> THIẾT KẾ THỜI TRANG 

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 50 SV, hệ chất lượng cao: 30 SV

>> QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 70 SV

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Truy cập tháng:54,401

Tổng truy cập:651,101

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Khoa Công nghệ May và Thời trang 

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-028) 38960640 hoặc (+84-028) 38968641 #8380 (VP), #8381, 8382, 8383 (BCN)
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn

FANPAGE >>> GROUP KHOA