http://fgtfd.hcmute.edu.vn         Trang chủ         
Tác giả :


Hướng dẫn mới về thực hiện chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2015-2016.

Thời gian và địa điểm sinh viên nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí:

SV nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí hoặc bổ sung chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo tại văn phòng khoa/TT quản sinh viên đến ngày 31/03/2016.

Các đơn vị tổng hợp và gởi hồ sơ, tổng hợp về phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên trước ngày 15/04/2016

24_HD_MGHP_HKII_15-16.pdf
MAU DON MGHP_TCXH 2015-2016.doc


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:29,655

Tổng truy cập:375,549


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA