ENGLISH
                TIẾNG VIỆT
  
 
 
 
 
 
Tác giả :

Sinh viên lưu ý:
- Sinh viên có kỷ luật từ khiển trách trở lên trong toàn khóa học sẽ không được xét khen thưởng (xem quyết định kỷ luật trên trang online)
- Sinh viên Khá phải từ 6.5 ĐTB học tập và 65 điểm rèn luyện toàn khóa
- Sinh viên Giỏi phải từ 8.0 ĐTB học tập và 80 điểm rèn luyện toàn khóa.
- Sinh viên Khá được thưởng hiện kim phải từ 7.5 ĐTB học tập và 80 điểm rèn luyện toàn khóa.
- Danh hiệu phong trào do khoa đề xuất.

Sinh viên kiểm tra và gửi khiếu nại tại đây: https://forms.gle/3YtbGJsdjCPEBULi8
Hạn chót khiếu nại 09/10/2019.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng:50,248

Tổng truy cập:580,210

*******************************************************************
  Copyright © 2013,  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
                               Khoa Công nghệ May và Thời Trang
Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (+84-028)3896.6840 (VP khoa)
                    (+84-028)3722.1223 #8380 (VP), #8381 (TK), #8382 (PK)
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn  
********************************************************************