ENGLISH
                TIẾNG VIỆT
  
 
 
 
 
 
×
×

HCMC University of Technology and Education Celebrating 55 YEARS
(1962-2017) on 05/10/2017

Tác giả :

Sinh viên lưu ý:
- Sinh viên có kỷ luật từ khiển trách trở lên trong toàn khóa học sẽ không được xét khen thưởng (xem quyết định kỷ luật trên trang online)
- Sinh viên Khá phải từ 6.5 ĐTB học tập và 65 điểm rèn luyện toàn khóa
- Sinh viên Giỏi phải từ 8.0 ĐTB học tập và 80 điểm rèn luyện toàn khóa.
- Sinh viên Khá được thưởng hiện kim phải từ 7.5 ĐTB học tập và 80 điểm rèn luyện toàn khóa.
- Danh hiệu phong trào do khoa đề xuất.

Sinh viên kiểm tra và gửi khiếu nại tại đây: https://forms.gle/3YtbGJsdjCPEBULi8
Hạn chót khiếu nại 09/10/2019.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:43,856

Tổng truy cập:498,086


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA