ENGLISH
                TIẾNG VIỆT
  
 
 
 
 
 
×
×

HCMC University of Technology and Education Celebrating 55 YEARS
(1962-2017) on 05/10/2017

Tác giả :

Sinh viên lưu ý:
- Sinh viên có kỷ luật từ khiển trách trở lên trong toàn khóa học sẽ không được xét khen thưởng (xem quyết định kỷ luật trên trang online)
- Sinh viên Khá phải từ 6.5 ĐTB học tập và 65 điểm rèn luyện toàn khóa
- Sinh viên Giỏi phải từ 8.0 ĐTB học tập và 80 điểm rèn luyện toàn khóa.
- Sinh viên Khá được thưởng hiện kim phải từ 7.5 ĐTB học tập và 80 điểm rèn luyện toàn khóa.
- Danh hiệu phong trào do khoa đề xuất.

Sinh viên kiểm tra và gửi khiếu nại tại đây: https://forms.gle/3YtbGJsdjCPEBULi8
Hạn chót khiếu nại 09/10/2019.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:39,604

Tổng truy cập:552,552

*******************************************************************
  Copyright © 2013,  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
                               Khoa Công nghệ May và Thời Trang
Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (+84-028)3896.6840 (VP khoa)
                    (+84-028)3722.1223 #8380 (VP), #8381 (TK), #8382 (PK)
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn  
********************************************************************