http://fgtfd.hcmute.edu.vn         Trang chủ         
Tác giả :
Phòng KHTC thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên như sau:

Tiền miễn giảm sẽ được chi qua tài khoản ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn. Sinh viên thuộc diện được chi trả miễn giảm học phí phải nộp biên lai đóng tiền và cung cấp số tài khoản của ngân hàng trên tại P.KHTC A1-102 từ ngày 06/06/2016 đến hết ngày 08/06/2016.

Lưu ý:

+  Biên lai nộp lại cho trường phải là biên lai thu học phí trong học kỳ gần nhất, tổng số tiền trên biên lai phải lớn hơn hoặc bằng số tiền sinh viên được hoàn trả.

+  Số tài khoản được chấp nhận là tài khoản BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn còn hoạt động, tên chủ tài khoản phải trùng khớp với tên sinh viên nhận học bổng. Phòng KHTC không chịu trách nhiệm nếu sinh viên cung cấp sai số tài khoản, chi nhánh ngân hàng, tên chủ tài khoản hoặc tài khoản đã bị đóng

Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản sinh viên sau khi P.KHTC nhận được biên lai nộp tiền và số tài khoản theo quy định, dự kiến là trong tháng 7

Đề nghị sinh viên thực hiện các yêu cầu trên đúng thời hạn. 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Truy cập tháng:25,039

Tổng truy cập:312,080


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA