http://fgtfd.hcmute.edu.vn         Trang chủ         

                     THƯ NGỎ
Xin chào các bạn đến với Khoa “Công nghệ May và Thời trang”
Khoa “Công nghệ May & Thời trang” tiền thân có tên “Kinh tế Gia đình”, là một trong những khoa đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vào những ngày đầu thành lập. Cùng với sự hình thành và phát triển vững mạnh của Nhà trường, hiện nay khoa chúng tôi có 25 giảng viên và 1 thư ký khoa đang thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học với 3 chuyên ngành: Kinh tế Gia đình; Công nghệ May và Thiết kế Thời trang >> (xem đầy đủ)

DANH SÁCH CÂU HỎI TƯ VẤN

Truy cập tháng:32,516

Tổng truy cập:424,912


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA