http://fgtfd.hcmute.edu.vn         Trang chủ         
 • SƠ ĐỒ TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
  BAN CHỦ NHIỆM KHOA
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

     TRƯỞNG KHOA

     GVC-ThS Vũ Minh Hạnh

     Email: vmhanhcnmtt@gmail.com     PHÓ TRƯỞNG KHOA
     GVC-ThS Trần Thanh Hương

     Email: huonghoangdieu@yahoo.com.vn     PHÓ TRƯỞNG KHOA

     GV-ThS Nguyễn Thành Hậu

     Email: hauhm@yahoo.com
     THƯ KÝ KHOA

     KS Lê Mỹ Hạnh

     Email: myhanhhcm@gmail.com


  BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MAY
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
      TRƯỞNG BỘ MÔN
      GV-ThS Nguyễn Ngọc Châu
     
       Email:chaudungspkt@gmail.com
     PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

     GV-ThS Nguyễn Thị Thúy

     Email: xuanthuy190180@yahoo.com


  BỘ MÔN THIẾT KẾ THỜI TRANG
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

      TRƯỞNG BỘ MÔN

      GV-ThS Hồ Thị Thục Khanh

      Email:hothuckhanh@yahoo.com     PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

     GV-ThS Nguyễn Thị Luyên

     Email:luyen1180@gmail.com  BỘ MÔN KINH TẾ GIA ĐÌNH
  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

     TRƯỞNG BỘ MÔN

     GV-ThS Lê Mai Kim Chi

     Email: kimchilm@yahoo.com


  ĐOÀN THỂ

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  BÍ THƯ CHI BỘ ĐẢNG
  GV-ThS Nguyễn Thị Thúy
  Email:xuanthuy190180@yahoo.com


  CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN KHOA
  KS. Lê Mỹ Hạnh
  Email:myhanhhcm@gmail.com

  BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN (CÁN BỘ)
  ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh
  Email:tuyettrinhmcn@gmail.com

  BÍ THƯ ĐOÀN THANH NIÊN (SINH VIÊN)
  ThS. Mai Quỳnh Trang
  Email:mqtrang82@gmail.com

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ngày 18/10/2014

Truy cập tháng:35,504

Tổng truy cập:389,915


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA