ENGLISH
                TIẾNG VIỆT
  
 
 
 
 
 
×
×

HCMC University of Technology and Education Celebrating 55 YEARS
(1962-2017) on 05/10/2017

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

  GVC.TS. Nguyễn Tuấn Anh

  Phụ trách khoa
  nta@hcmute.edu.vn  GVC.ThS. Trần Thanh Hương

  Phó trưởng khoa

  huongtt@hcmute.edu.vn  ThS. Nguyễn Thành Hậu

  Phó trưởng khoa

  haunt@hcmute.edu.vn  KS. Lê Mỹ Hạnh

  Thư ký khoa

  hanhlm@hcmute.edu.vnTruy cập tháng:43,858

Tổng truy cập:498,088


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA