ENGLISH
                TIẾNG VIỆT
  
 
 
 
 
 
 • CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

  GVC.TS. Nguyễn Tuấn Anh

  Trưởng khoa
  nta@hcmute.edu.vn

  ThS. Nguyễn Thị Thúy
  Phó trưởng khoa
  nguyenthuy@hcmute.edu.vn

     

  ThS. Nguyễn Thành Hậu
  Phó trưởng khoa

  haunt@hcmute.edu.vn

     

  KS. Lê Mỹ Hạnh
  Thư ký khoa
  hanhlm@hcmute.edu.vn


  KS. Trần Đăng Khoa
  Kỹ thuật viên
  khoatd@hcmute.edu.vn


Truy cập tháng:50,271

Tổng truy cập:580,233

*******************************************************************
  Copyright © 2013,  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
                               Khoa Công nghệ May và Thời Trang
Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (+84-028)3896.6840 (VP khoa)
                    (+84-028)3722.1223 #8380 (VP), #8381 (TK), #8382 (PK)
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn  
********************************************************************