http://fgtfd.hcmute.edu.vn         Trang chủ         
 • Chuẩn đầu ra (Program outcomes) ngành Thiết kế Thời trang

  1.   Kiến thức và lập luận kỹ thuật;

  1.1  Có kiến thức cơ bản về KHXH và tự nhiên;

  1.2  Có kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực thiết kế thời trang;

  1.3  Có kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao trong lĩnh vực thiết kế thời trang;

  2. Kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp và các tố chất;

  2.1 Phân tích, lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật và mỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế thời trang;

  2.2 Thực nghiệm và khám phá kiến thức kỹ thuật và mỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế thời trang;

  2.3 Tư duy có hệ thống về các vấn đề kỹ thuật và mỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế thời trang;

  2.4 Có các kỹ năng và thái độ cá nhân đúng đắn, góp phần nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu;

  2.5 Có các kỹ năng và thái độ nghề nghiệp chuẩn mực, góp phần nâng cao hiệu quả công việc;

  3. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;

  3.1   Làm việc theo nhóm đa ngành nghề;

  3.2   Giao tiếp hiệu quả dưới dạng văn bản, thư điện tử, đồ họa và thuyết trình;

  3.3   Sử dụng tiếng Anh trong học tập và giao tiếp;

  4. Hình thành ý tưởng thiết kế, triển khai, vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội;

  1.1  Xác định tầm quan trọng của các hoạt động thiết kế thời trang đối với môi trường và xã hội;

  1.2  Nhận thức được bối cảnh doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực may - thời trang;

  1.3  Hình thành ý tưởng về các dự án thời trang;

  1.4  Thiết kế các dự án thời trang;

  1.5  Triển khai các dự án thời trang;

  1.6  Vận hành các dự án thời trang.

Truy cập tháng:32,536

Tổng truy cập:424,932


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA