http://fgtfd.hcmute.edu.vn         Trang chủ         
 • GIẢNG VIÊN BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MAY (14/11/2014)
  HỌ TÊN – CHỨC VỤ

  THÔNG TIN CÁ NHÂN
  GV.ThS Nguyễn Ngọc Châu

  Trưởng Bộ môn

   

   v Chuyên ngành học

  - Kỹ sư Công nghệ May, ĐH SPKT TP.HCM

  - Thạc sỹ Giáo dục học, ĐH SPKT TP.HCM

   v Chuyên môn giảng dạy: Nhà xưởng và thiết bị ngành may, thiết kế, hình họa vẽ kỹ thuật

   v Email: chaunn@hcmute.edu.vn

   

   
  GV.ThS Nguyễn Thị Thúy

  Phó Bộ môn


   

   v Chuyên ngành học

  -  Kỹ sư May thời trang, ĐH Bách Khoa TP.HCM

  - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, ĐH Bách Khoa TP.HCM

   v Chuyên môn giảng dạy: Quản lý, công nghệ, thiết kế,

   v Email: nguyenthuy@hcmute.edu.vn

   

   
  GVC.ThS Trần Thanh Hương

  Phó Khoa


   

   v Chuyên ngành học

  -  Kỹ sư giáo dục ngành Kỹ thuật nữ công, ĐH SPKT TP.HCM

  -  Thạc sỹ Giáo dục học, ĐH SPKT TP.HCM

   v Chuyên môn giảng dạy: Quản lý, công nghệ, nhập môn ngành

   v Email: huongtt@hcmute.edu.vn

   

   
  GV.ThS Nguyễn Thành Hậu

  Phó Khoa


   

   v Chuyên ngành học

  -  Kỹ sư Công nghệ May, ĐH SPKT TP.HCM

  -  Thạc sỹ Giáo dục học, ĐH SPKT TP.HCM

   v Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế, CAD ngành may

   v Email: haunt@hcmute.edu.vn

   
  GV.TS Nguyễn Tuấn Anh


   

   v Chuyên ngành học

  -  Kỹ sư Công nghệ May, ĐH SPKT TP.HCM

  -  Thạc sỹ khoa học Công nghệ Dệt may, ĐH Bách Khoa Hà Nội

  -  Tiến sỹ Vật liệu polymer, ĐH Công nghệ Quốc gia Đài Bắc, Đài Loan

   v Chuyên môn giảng dạy: Vật liệu polymer, vật liệu dệt, thiết kế nhà xưởng thiết bị may, CAD ngành may, Anh văn chuyên ngành.

   v Email: nta@hcmute.edu.vn

   
  GV.ThS Phùng Thị Bích Dung


   

   

   v Chuyên ngành học

  -  Kỹ sư Công nghệ May, ĐH SPKT TP.HCM

  - Thạc sỹ khoa học Công nghệ Dệt may, ĐH Bách Khoa Hà Nội

   v Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế, hệ thống cỡ số trang phục.

   v Email: dungptb@hcmute.edu.vn

     GV. ThS Trần Thị Cẩm Tú


   

   v Chuyên ngành học

  -  Kỹ sư Công nghệ May, ĐH SPKT TP.HCM

  - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, ĐH Bách Khoa TP.HCM

   v Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế, công nghệ, thêu vi tính

   v Email: camtuspkt@gmail.com
  GV. ThS Trần Quang Trí


   

   Chuyên ngành học
  - Kỹ sư Công nghệ May, ĐHSPKT TP.HCM
  - Thạc sỹ khoa học Công nghệ Dệt may, ĐH Bách Khoa Hà Nội
  - Thạc sỹ Kinh doanh May mặc Thời trang, Hochschule Niederrhein Mönchengladbach, Đức
  Chuyên môn giảng dạy: CAD ngành may, anh văn chuyên ngành, máy thiết bị may, quản lý
  Email: tritq@hcmute.edu.vn

   

   


  GV. ThS Tạ Vũ Thục Oanh


   

   v Chuyên ngành học

  -  Kỹ sư Công nghệ May, ĐH SPKT TP.HCM

  - Thạc sỹ Khoa học Công nghệ Dệt may, ĐH Bách Khoa Hà Nội

   v Chuyên môn giảng dạy: Kỹ năng mềm, vật liệu, thiết kế, công nghệ.

   v  Email: thucoanh@hcmute.edu.vn

   

   
  GV. ThS Mai Quỳnh Trang

  Bí thư Đoàn Khoa

   

   v Chuyên ngành học

  -  Kỹ sư Công nghệ May, ĐH SPKT TP.HCM

  - Thạc sỹ Giáo dục học, ĐH SPKT TP.HCM

   v Chuyên môn giảng dạy: Công nghệ, thiết kế.

   v Email: mqtrang@hcmute.edu.vn 
  GV. ThS Lê Quang Lâm Thúy


   

   v Chuyên ngành học

  - Kỹ sư Công nghệ May, ĐH SPKT TP.HCM

  - Thạc sỹ Kỹ thuật Công nghệ Vật liệu dệt may, ĐH Bách Khoa Hà Nội

   v Chuyên môn giảng dạy: Công nghệ, thiết kế, CAD ngành may

   v Email: lamthuycn@yahoo.com

   
  GV. ThS Phạm Thị Hà

   


  Chuyên ngành học
  -   Kỹ sư Công nghệ May, ĐHSPKT TP.HCM
  - Thạc sỹ quản trị kinh doanh, ĐH Kinh tế TP.HCM
  Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế, Công nghệ, Quản lý
  Email: hapt@hcmute.edu.vn


   
  GV.ThS Nguyễn Thị Tuyết Trinh

  Bí thư Đoàn CBCC

   

  Chuyên ngành học
  -   Kỹ sư Công nghệ May, ĐHSPKT TP.HCM
  - Thạc sỹ kỹ thuật Công nghệ Vật liệu dệt may, ĐH Bách Khoa Hà Nội

   v Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế, CAD ngành may

   v Email: trinhntt@hcmute.edu.vn

   


      

  GVC. TS Nguyễn Phước Sơn

   
  Chuyên ngành học
  -  Kỹ sư Công nghệ May, ĐHSPKT TP.HCM
  - Tiến sỹ Công nghệ May (Nga)
  Chuyên môn giảng dạy: Công nghệ
  Email: sonnp@hcmute.edu.vn

   


Truy cập tháng:21,991

Tổng truy cập:300,289


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA