ENGLISH
                TIẾNG VIỆT
  
 
 
 
 
 
×
×

HCMC University of Technology and Education Celebrating 55 YEARS
(1962-2017) on 05/10/2017

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MAY


  TS. Nguy
  n Ngc Châu
  TRƯỞNG B MÔN

  Chuyên ngành hc
  K sư Công ngh May,  ĐH Sư PhK Thut TP.HCM
  Thc s Giáo dc hc, ĐH Sư PhK Thut TP.HCM
  Tiến sỹ Công nghệ May (LB Nga)
  Chuyên môn ging dy: Thiết b ngành may; Thiết kế trang phục; Hình ha v K thut

  Email: chaunn@hcmute.edu.vn


  ThS. T Vũ Thc Oanh
  PHÓ BỘ MÔN

  Chuyên ngành hc
  -     K sư Công ngh May, ĐH SPKT TP.HCM
  -     Thc s Khoa hc Công ngh Dt may, ĐH Bách Khoa Hà Ni
  Chuyên môn ging dy: K năng mm, Vt liu dệt, Thiết kế, Công ngh.
  Email: thucoanh@hcmute.edu.vn

  ThS. Nguyn Th Thúy

  Chuyên ngành hc
  -     K sư May thi trang, ĐH Bách Khoa TP.HCM
  -     Thc s Qun tr kinh doanh, ĐH Bách Khoa TP.HCM
  Chuyên môn ging dy: Qun lý; Công ngh; Thiết kế

  Email: nguyenthuy@hcmute.edu.vn

  GVC.ThS. Trn Thanh Hương

  Chuyên ngành hc
  -     K sư giáo dc ngành K thut N công, ĐH SPKT TP.HCM
  -     Thc s Giáo dc hc, ĐH SPKT TP.HCM
  Chuyên môn ging dy: Thiết kế, Công ngh, Qun lý, Nhp môn ngành

  Email: huongtt@hcmute.edu.vn

  ThS. Nguyn Thành Hu

  Chuyên ngành hc
  -     K sư Công ngh May, ĐH SPKT TP.HCM
  -     Thc s Giáo dc hc, ĐH SPKT TP.HCM
  Chuyên môn ging dy: Thiết kế trang phục, CAD ngành may

  Email: haunt@hcmute.edu.vn

  GVC.TS. Nguyn Tun Anh

  Chuyên ngành hc
  -     K sư Công ngh May, ĐH SPKT TP.HCM
  -     Thc s khoa hc Công ngh Dt may, ĐH Bách Khoa Hà Ni
  -     Tiến s Vt liu, ĐH Công nghệ Đài Bc
  Chuyên môn ging dy: Vt liu dt may, Thiết b ngành may, CAD ngành may, Tiếng Anh chuyên ngành.

  Email: nta@hcmute.edu.vn

  ThS. Phùng Th Bích Dung

  Chuyên ngành hc
  -     K sư Công ngh May, ĐH SPKT TP.HCM
  -     Thc s khoa hc Công ngh Dt may, ĐH Bách Khoa Hà Ni
  Chuyên môn ging dy: Thiết kế trang phục, H thng c s trang phc.

  Email: dungptb@hcmute.edu.vn

  ThS. Trn Th Cm Tú

  Chuyên ngành hc
  -     K sư Công ngh May, ĐH SPKT TP.HCM
  -     Thc s Qun tr kinh doanh, ĐH Bách Khoa Hà Ni
  Chuyên môn ging dy: Thiết kế trang phục, Công ngh, Thêu vi tính

  Email: camtuspkt@gmail.com

  TS.Trn Quang Trí

  Chuyên ngành hc
  -     K sư Công ngh May, ĐHSPKT TP.HCM
  -     Thc s khoa hc Công ngh Dt may, ĐH Bách Khoa Hà Ni
  -     Tiến sỹ Kinh doanh May mc Thi trang, ĐH RMIT (Úc)
  Chuyên môn ging dy: Anh văn chuyên ngành, Máy thiết b may, Kinh doanh Thời trang

  Email: tritq@hcmute.edu.vn

  ThS. Mai Quỳnh Trang
  Phó bí thư Chi bộ 24

  Chuyên ngành hc
  -     K sư Công ngh May, ĐH SPKT TP.HCM
  -     Thc s Giáo dc hc, ĐH SPKT TP.HCM
  Chuyên môn ging dy: Công ngh, Thiết kế trang phục.

  Email: mqtrang@hcmute.edu.vn 

  ThS. Lê Quang Lâm Thúy

  Chuyên ngành hc
  -     K sư Công ngh May, ĐH SPKT TP.HCM
  -     Thc s K thut Công ngh Vt liu dt may, ĐH Bách Khoa Hà Ni
  Chuyên môn ging dy: Công ngh, Thiết kế trang phục, CAD ngành may

  Email: lamthuycn@yahoo.com

  ThS. Phm Th Hà

  Chuyên ngành hc
  -     K sư Công ngh May, ĐH SPKT TP.HCM
  -     Thc sĩ Qun tr kinh doanh, ĐH Kinh tế TP.HCM
  Chuyên môn ging dy: Thiết kế trang phục, Công ngh, Qun lý

  Email: hapt@hcmute.edu.vn

  ThS. Nguyn Th Tuyết Trinh

  Chuyên ngành hc
  -     K sư Công ngh May, ,ĐHSPKT TP.HCM
  -     Thc s k thut Công ngh Vt liu dt may, ĐH Bách Khoa Hà Ni
  Chuyên môn ging dy: Thiết kế trang phục, CAD ngành may

  Email: trinhntt@hcmute.edu.vn

  GVC.TS. Nguyn Phước Sơn

  Chuyên ngành hc
  -     K sư Công ngh May, ĐH SPKT TP.HCM
  -     Tiến sĩ Công ngh may (CHLB Nga)
  Chuyên môn ging dy: Vt liu dt may; Tổ chức quản lý sản xuất

  Email: sonnp@gmail.com

Truy cập tháng:39,643

Tổng truy cập:552,591

*******************************************************************
  Copyright © 2013,  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
                               Khoa Công nghệ May và Thời Trang
Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (+84-028)3896.6840 (VP khoa)
                    (+84-028)3722.1223 #8380 (VP), #8381 (TK), #8382 (PK)
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn  
********************************************************************