ENGLISH
                TIẾNG VIỆT
  
 
 
 
 
 
 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Quản trị website:
                              Lê Mỹ Hạnh (myhanhhcm@gmail.com)

                       
  Khoa Công nghệ May và Thời trang - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Số 1, Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: +84-838-966-840   Website: http://fgtfd.hcmute.edu.vn 

Truy cập tháng:50,161

Tổng truy cập:580,123

*******************************************************************
  Copyright © 2013,  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
                               Khoa Công nghệ May và Thời Trang
Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (+84-028)3896.6840 (VP khoa)
                    (+84-028)3722.1223 #8380 (VP), #8381 (TK), #8382 (PK)
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn  
********************************************************************