ENGLISH   -  

 

 

 

 

 • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  THÔNG TIN LIÊN HỆ

  Quản trị website:
                              Lê Mỹ Hạnh (myhanhhcm@gmail.com)

                       
  Khoa Công nghệ May và Thời trang - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh
  Địa chỉ: Số 1, Đường Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
  Điện thoại: +84-838-966-840   Website: http://fgtfd.hcmute.edu.vn 

Copyright © 2013 

Địa chỉ: Phòng A1-805, Tòa nhà Trung tâm

Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

(+84-028) 3896.6840 (VP khoa)

(+84-028) 3722.1223 #8380 (VP)

#8381 (TK), #8382 (PK1),#8383 (PK2)

 FB thông tin
 FB sinh viên

HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

 

Dòng sản phẩm Wilmar

Bột mì Meizan

Dầu ăn, nước tương, bột chiên

Truy cập tháng:57,659

Tổng truy cập:601,462