http://fgtfd.hcmute.edu.vn         Trang chủ         
 • Thong bao v/v chi tra tien mien giam hoc phi HKII/15-16 (08/06/2016)
  Phòng KHTC thông báo về việc chi trả tiền miễn giảm học phí cho sinh viên như sau:

  Tiền miễn giảm sẽ được chi qua tài khoản ngân hàng BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn. Sinh viên thuộc diện được chi trả miễn giảm học phí phải nộp biên lai đóng tiền và cung cấp số tài khoản của ngân hàng trên tại P.KHTC A1-102 từ ngày 06/06/2016 đến hết ngày 08/06/2016.

  Lưu ý:

  +  Biên lai nộp lại cho trường phải là biên lai thu học phí trong học kỳ gần nhất, tổng số tiền trên biên lai phải lớn hơn hoặc bằng số tiền sinh viên được hoàn trả.

  +  Số tài khoản được chấp nhận là tài khoản BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn còn hoạt động, tên chủ tài khoản phải trùng khớp với tên sinh viên nhận học bổng. Phòng KHTC không chịu trách nhiệm nếu sinh viên cung cấp sai số tài khoản, chi nhánh ngân hàng, tên chủ tài khoản hoặc tài khoản đã bị đóng

  Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản sinh viên sau khi P.KHTC nhận được biên lai nộp tiền và số tài khoản theo quy định, dự kiến là trong tháng 7

  Đề nghị sinh viên thực hiện các yêu cầu trên đúng thời hạn. 

 • Quyết định về việc cấp học bổng KKHT học kỳ II năm học 2015 - 2016 (21/03/2016)
   Phòng KHTC sẽ chi cấp học bổng qua tài khoản ngân hàng BIDV Đông Sài Gòn. SV nào chưa có tài khoản hoặc tài khoản lâu ngày ko sử dụng hoặc bị khóa, vui lòng liên hệ Ngân hàng BIDV tại 33, Nguyễn Văn Bá, Thủ Đức để mở lại tài khoản và cung cấp phòng KHTC nhận học bổng.

  511-QD_HBKKHT_HKII_15-16.pdf

 • Hướng dẫn thực hiện chế độ miễn giảm học phí HKII-2015-2016 (18/03/2016)  Hướng dẫn mới về thực hiện chính sách miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ II năm học 2015-2016.

  Thời gian và địa điểm sinh viên nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí:

  SV nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí hoặc bổ sung chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo tại văn phòng khoa/TT quản sinh viên đến ngày 31/03/2016.

  Các đơn vị tổng hợp và gởi hồ sơ, tổng hợp về phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên trước ngày 15/04/2016

  24_HD_MGHP_HKII_15-16.pdf
  MAU DON MGHP_TCXH 2015-2016.doc


 • DS SV không nộp bằng TN PTTH để kiểm tra (18/03/2016)


  Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/08/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp Chuyên nghiệp hệ chính quy; Theo quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại khoản 4, điều 35:  Thí sinh trúng tuyển vào trường phải nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc bản sao bằng tốt nghiệp, đầu năm học sau phải xuất trình bản chính bằng tốt nghiệp trung học để đối chiếu kiểm tra.
  Cho đến nay phòng đã kiểm tra hầu như gần hết các bằng thôt nghiệp THPT của sinh viên khóa 2014. Tuy nhiên vẫn còn 63 SV chưa mang bằng đến kiểm tra (DS đính kèm:  chưa nop bang 1.xls )
  Theo quy định 63 sinh viên này sẽ bị Xóa tên vì không đủ điều kiện đầu vào theo Quy chế tuyển sinh.
  Phòng đề nghị các SV chưa kiểm tra bằng, mang bằng tốt nghiệp lên để được kiểm tra đối chiếu trước ngày 25/03/2016.
  Sau ngày này, phòng sẽ đề xuất Ban giám hiệu ra quyết định xóa tên  SV theo quy định

Truy cập tháng:22,023

Tổng truy cập:300,321


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA