ENGLISH
                TIẾNG VIỆT
  
 
 
 
 
  • BAN CHẤP HÀNH

  ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG

  NHIỆM KỲ 2014 – 2017

  Họ và tên:     MAI QUỲNH TRANG

  Chức vụ:       Bí thư Đoàn Thanh Niên Khoa CNM&TT

                        Giảng viên Bộ môn Công nghệ May

  Ngày sinh:    02/02/1982

  Điện thoại:    0983022820

  Email:           mqtrang82@gmail.com

   

  BAN GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN ĐOÀN, ĐẢNG

  Họ và tên:     NGUYỄN THỊ DỊU

  Chức vụ:       Phó Bí thư Đoàn Khoa CNM&TT

                        Trưởng Ban

  Sinh viên lớp: 12109

  Ngày sinh:       06/11/1994

  Điện thoại:        01679722425

  Họ và tên:       ĐỖ ĐỨC SANG

  Chức vụ:         Ủy viên BCH Đoàn Khoa

  Sinh viên lớp: 131091

  Ngày sinh:       20/11/1995

  Điện thoại:        0963319099

  Họ và tên:     NGUYỄN THỊ THÚY

  Chức vụ:         Ủy viên BCH Đoàn Khoa

  Sinh viên lớp: 141092

  Ngày sinh:       14/03/1996

  Điện thoại:        01629729789

   

  BAN VĂN NGHỆ, HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

  Họ và tên:     DƯƠNG MINH TI

  Chức vụ:       Phó Bí thư Đoàn Khoa CNM&TT

                        Trưởng Ban

  Sinh viên lớp: 12152

  Ngày sinh:       22/06/1993

  Điện thoại:        01657680676

  Họ và tên:       PHẠM MINH KHUÊ

  Chức vụ:         Ủy viên BCH Đoàn Khoa

  Sinh viên lớp: 11152

  Ngày sinh:       23/06/1993

  Điện thoại:        0906170327

  Họ và tên:       NGUYỄN KHÁNH NGÂN

  Chức vụ:         Ủy viên BCH Đoàn Khoa

  Sinh viên lớp: 127091

  Ngày sinh:       29/05/1994

  Điện thoại:        01636029525

  Họ và tên:       NGUYỄN VĂN THIÊM

  Chức vụ:         Ủy viên BCH Đoàn Khoa

  Sinh viên lớp: 12109

  Ngày sinh:       07/09/1994

  Điện thoại:        0963213373

   

  BAN NGOẠI GIAO

  Họ và tên:     NGUYỄN NGỌC KIM KHÔI

  Chức vụ:       Ủy viên BCH Đoàn Khoa

                        Trưởng Ban

  Sinh viên lớp: 11152

  Ngày sinh:       11/01/1992

  Điện thoại:        01642316340

  Họ và tên:       LÊ THỊ THANH TÂM

  Chức vụ:         Ủy viên BCH Đoàn Khoa

  Sinh viên lớp: 131092

  Ngày sinh:       05/03/1995

  Điện thoại:        0968158456

  Họ và tên:       NGUYỄN THÁI HOÀI ĐỨC

  Chức vụ:         Ủy viên BCH Đoàn Khoa

  Sinh viên lớp: 14152

  Ngày sinh:       03/09/1996

  Điện thoại:        0968158456

   


   

  BAN TÀI CHÍNH

  Họ và tên:     NGUYỄN KIM PHỤNG

  Chức vụ:       Ủy viên BCH Đoàn Khoa

                        Trưởng Ban

  Sinh viên lớp: 131092

  Ngày sinh:       10/07/1995

  Điện thoại:        01664608550

  Họ và tên:     MAI THÁI KHANG

  Chức vụ:       Ủy viên BCH Đoàn Khoa

  Sinh viên lớp: 13123

  Ngày sinh:       29/09/1995

  Điện thoại:        0906737755

   

Truy cập tháng:50,200

Tổng truy cập:580,162

*******************************************************************
  Copyright © 2013,  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
                               Khoa Công nghệ May và Thời Trang
Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (+84-028)3896.6840 (VP khoa)
                    (+84-028)3722.1223 #8380 (VP), #8381 (TK), #8382 (PK)
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn  
********************************************************************