http://fgtfd.hcmute.edu.vn         Trang chủ         
 • Chuẩn đầu ra: (Program outcomes) ngành Công nghệ May (ĐHCQ)

  1. Có các kiến thức và lập luận kỹ thuật

  1.1.Có khả năng sử dụng các nguyên tắc cơ bản trong khoa học xã hội và tự nhiên (như CNXH khoa hoc, toán học, thẩm mỹ)

  1.2.Có khả năng ứng dụng các nguyên lý tổng quát và các yếu tố nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực MCN.

  1.3.Chứng tỏ được các kiến thức hoạt động chuyên sâu về chuyên môn liên quan đến các lĩnh vực: nguyên phụ liệu, thiết bị, thiết kế, qui trình công nghệ và quản lý sản xuất.

  1.4.Có trình độ tin học tương đương trình độ  B và Anh văn 450 TOEIC

  1. Phát triển kỹ năng rèn luyện để khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống và nắm vững các thuộc tính chuyên môn

  2.1.Phân tích và đề xuất các giải pháp giải quyết vấn đề trong thực tế sản xuất thuộc lĩnh vực công nghệ may và các ngành liên quan.

  2.2.Thiết kế, kiểm tra và thử nghiệm các vấn đề kỹ thuật.

  2.3.Có khả năng phân tích, đánh giá và suy nghĩ logic.

  2.4.Vận dụng các kỹ năng cá nhân để đạt hiệu quả hoạt động kỹ thuật.

  2.5.Có thái độ, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn

  1. Phát triển khả năng giao tiếp và làm việc trong các nhóm đa kỹ năng

  3.1.Lãnh đạo và làm việc theo nhóm.

  3.2.Giao tiếp hiệu quả dưới dạng văn bản, thư điện tử, đồ họa và thuyết trình.

  3.3.Giao tiếp bằng tiếng Anh.

  1. Phát triển khả năng hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, vận hành các hệ thống sản xuất MCN ở các doanh nghiệp

  4.1.Nhận thức và xác định được tầm quan trọng của các hoạt động kỹ thuật đối với môi trường và xã hội.

  4.2.Hình thành ý tưởng, xác định thông số, lập tiêu chuẩn kỹ thuật và các mô hình quản lý sản xuất.

  4.3.Thiết kế phát triển sản phẩm và các hệ thống sản xuất MCN.

  4.4.Triển khai, điều hành, quản lý sản xuất.

  4.5.Vận hành các mô hình quản lý sản xuất trong hệ thống MCN; phân tích, đề ra các giải pháp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm ở các doanh nghiệp may.

Truy cập tháng:32,484

Tổng truy cập:424,880


   Copyright © 2013, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. HCM
                                     Khoa Công nghệ May và Thời Trang
   Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
   Điện thoại:   
   (+84) - 838 - 966 - 840 

   E-mail: 
myhanhhcm@gmail.com 


Lượt xem:
Web Counter

  FACEBOOK
  KHOA