ENGLISH
                TIẾNG VIỆT
  
 
 
 
 
 

 • Kính chào Quí vị !

  Khoa CN May & Thời trang là một trong những khoa được thành lập đầu tiên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM. Trong sự phát triển đi lên của đất nước và nhà trường, đội ngũ cán bộ viên chức của khoa (5 tiến sỹ, 22 thạc sỹ, 2 kỹ sư) đào tạo 5 chuyên ngành (Công nghệ May, Công nghệ Vật liệu Dệt-May, Thiết kế Thời trang, Quản lý Nhà hàng và Dịch vụ Ăn uống, Kỹ thuật Nữ công) đã và đang khẳng định vị thế trong xã hội, cùng với những giá trị cốt lõi là "Chuyên nghiệp, đam mê, sáng tạo"  TẦM NHÌN

  Phấn đấu đến năm 2030, sẽ trở thành đơn vị đào tạo uy tín trong nước và quốc tế, có thương hiệu và tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, dệt may và ẩm thực

  By 2030, being a prestigious, branded and impressive college of fashion, textiles and cuisines in domestic and international undergraduate education system.

  SỨ MẠNG

  Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu tại Việt Nam về thời trang, dệt may và ẩm thực

  Being a leading faculty in providing high quality human resource upon fashion, textile and cuisine in Vietnam.

  GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

  Chuyên nghiệp, đam mê, sáng tạo

  ProfessionPassionCreation


Truy cập tháng:50,350

Tổng truy cập:580,312

*******************************************************************
  Copyright © 2013,  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
                               Khoa Công nghệ May và Thời Trang
Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (+84-028)3896.6840 (VP khoa)
                    (+84-028)3722.1223 #8380 (VP), #8381 (TK), #8382 (PK)
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn  
********************************************************************