ENGLISH
                TIẾNG VIỆT
  
 
 
 
 
 
 • TT

  Họ tên TVV

  Email

  Điện thoại

  FACEBOOK

  Mảng/Ngành tư vấn được phân công

  1

  Nguyễn Tuấn Anh

  nta@hcmute.edu.vn

  0934061793

  Nguyen Tuan Anh

  Trưởng nhóm

  2

  Lê Mỹ Hạnh

  hanhlm@hcmute.edu.vn

  0989113234

  Hanh My

  Qui định & qui chế

  3

  Lê Mai Kim Chi

  chilmk@hcmute.edu.vn

  0946822282

  Kim Chi Le

  Kinh tế Gia đình

  4

  Nguyễn Thị Luyên

  luyennt@hcmute.edu.vn

  0904588857

  Luyen Nguyen Thi

  Thiết kế Thời trang

  5

  Nguyễn Thị Thúy

  nguyenthuy@hcmute.edu.vn

  0909325648

  Xuan Thuy

  Công nghệ May

  6

  Tạ Vũ Thục Oanh

  thucoanh@hcmute.edu.vn

  0982240502

  TO TV

  Công nghệ May

  7

  Mai Quỳnh Trang

  mqtrang@hcmute.edu.vn

  0983022820

  Quynh Trang Mai

  Công nghệ May


Truy cập tháng:50,365

Tổng truy cập:580,327

*******************************************************************
  Copyright © 2013,  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
                               Khoa Công nghệ May và Thời Trang
Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (+84-028)3896.6840 (VP khoa)
                    (+84-028)3722.1223 #8380 (VP), #8381 (TK), #8382 (PK)
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn  
********************************************************************