ENGLISH   -  

 

 

 

 

 • Chuẩn đầu ra CTĐT 132 TC ngành CN May

  Ký hiệu

  No.

  Chuẩn đầu ra

  Expected Learning Outcomes

  Trình độ năng lực

  Bloom Scale

  ELO-01

  Áp dụng kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và tự nhiên để giải quyết vấn đề kỹ thuật trong ngành may

  Apply basic natural and social knowledge to solve technical issues in garment industry

  3.0

  ELO-02

  Vận dụng kiến thức nền tảng kỹ thuật để thiết kế và triển khai quy trình sản xuất may công nghiệp

  Manipulate  fundamental technical knowledge to implement garment manufacturing processes

  3.0

  ELO-03

  Phân tích kiến thức chuyên môn về công nghệ để quản lý và giải quyết vấn đề thực tiễn trong sản xuất ngành may

  Manipulate professional knowledge on technology to manage and handle actual problems in garment production

  3.0

  ELO-04

  Phân tích, lập luận, giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực may công nghiệp

  Analyze, debate and solve technical problems in apparel industry

  4.0

  ELO-05

  Thực nghiệm và mô hình hóa kiến thức kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và công nghệ may

  Apply and model technical knowledge in apparel production

  3.0

  ELO-06

  Tư duy có hệ thống thông số kỹ thuật của sản phẩm ngành may

  Perceive systematically the specifications of garment products

  4.0

  ELO-07

  Hình thành kỹ năng và thái độ cá nhân tích cực, đạt hiệu quả học tập và nghiên cứu

  Identify personal skills and attitutes to achieve the best study and research results

  4.0

  ELO-08

  Rèn luyện, nâng cao kỹ năng và thái độ nghề nghiệp chuyên nghiệp để đạt hiệu quả công việc

  Select  professional skills and attitudes to achieve high working performances

  4.0

  ELO-09

  Lãnh đạo và làm việc theo nhóm đa ngành nghề

  Lead and work in multi-disciplinary groups

  5.0

  ELO-10

  Giao tiếp hiệu quả dưới dạng văn bản, thư điện tử, đồ họa và thuyết trình.

  Communicate through various document types  such as text, email, graphic design and presentation

  3.0

  ELO-11

  Giao tiếp bằng tiếng Anh chuyên ngành

  Read and predict English terminologies in the field of garment technology

  3.0

  ELO-12

  Xác định được tầm quan trọng của hoạt động kỹ thuật đối với môi trường và xã hội.

  Identify the importance of technical operations towards environment and society

  4.0

  ELO-13

  Đánh giá được bối cảnh doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ may.

  Evaluate contexts in business and production activities in terms of garment technology

  5.0

  ELO-14

  Hình thành ý tưởng về hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ dệt may

  Conceive ideas for technical systems in garment manufacturing processes

  3.0

  ELO-15

  Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ dệt may.

  Design technical systems in clothing industry

  6.0

  ELO-16

  Triển khai hiệu quả hệ thống kỹ thuật  trong lĩnh vực công nghệ dệt may.

  Implement technical systems in apparel industry

  3.0

  ELO-17

  Vận dụng đúng quy trình hệ thống kỹ thuật  trong lĩnh vực công nghệ dệt may

  Operate technical systems in textile industry

  3.0

  ELO-18

  Xây dựng kế hoạch tổng thể trong lãnh đạo kỹ thuật dệt may

  Build up an overall plan to control textile manufacturing stages

  5.0

  ELO-19

  Trình bày và triển khai ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành

  Present and implement ideas for start-ups in textile and garment business

  4.0

 • Chuẩn đầu ra CTĐT 150 TC - ngành CN May

  Ký hiệu

  Chuẩn đầu ra

  Trình độ năng lực

  1.  

  Có kiến thức và lập luận kỹ thuật

  1.1.

  Áp dụng các kiến thức cơ bản về khoa học xã hội và tự nhiên để giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong ngành may. 

  2.6

  1.2.

  Vận dụng kiến thức nền tảng kỹ thuật để thiết kế và triển khai các quy trình sản xuất may công nghiệp.

  3.3

  1.3.

  Phân tích kiến thức chuyên môn về công nghệ để quản lý và giải quyết các vấn đề thực tiễn trong sản xuất ngành may.

  4.1

  1.  

  Có kỹ năng và tố chất cá nhân và chuyên nghiệp

  2.1.

  Phân tích, lập luận, giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực may công nghiệp.

  3.6

  2.2.

  Thực nghiệm và mô hình hóa kiến thức kỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế và công nghệ may.

  3.9

  2.3

  Tư duy có hệ thống các vấn đề kỹ thuật ngành may.

  4.1

  2.4

  Hình thành kỹ năng và thái độ cá nhân tích cực, đạt hiệu quả học tập và nghiên cứu.

  3.3

  2.5

  Rèn luyện, nâng cao kỹ năng và thái độ nghề nghiệp chuyên nghiệp để đạt hiệu quả công việc

  3.4

  1.  

  Có kỹ năng giao tiếp: làm việc theo nhóm và giao tiếp

  3.1.

  Lãnh đạo và làm việc theo nhóm đa ngành nghề.

  3.0

  3.2.

  Giao tiếp hiệu quả dưới dạng văn bản, thư điện tử, đồ họa và thuyết trình.

  4.0

  3.3

  Giao tiếp bằng tiếng Anh chuyên ngành (đọc hiểu)

  3.6

  1.  

  Hình thành ý tưởng, thiết kế, triển khai, và vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường – quá trình sáng tạo

  4.1.

  Xác định được tầm quan trọng của các hoạt động kỹ thuật đối với môi trường và xã hội.

  3.1

  4.2.

  Đánh giá được bối cảnh doanh nghiệp và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ may.

  3.1

  4.3

  Hình thành ý tưởng về các hệ thống kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ dệt may.

  3.7

  4.4

  Thiết kế hoàn chỉnh các hệ thống kỹ thuật  trong lĩnh vực công nghệ dệt may.

  4.4

  4.5

  Triển khai hiệu quả các hệ thống kỹ thuật  trong lĩnh vực công nghệ dệt may.

  4.3

  4.6

  Vận dụng đúng quy trình các hệ thống kỹ thuật  trong lĩnh vực công nghệ dệt may

  4.5

  4.7

  Xây dựng kế hoạch tổng thể trong lãnh đạo kỹ thuật dệt may

  2.4

  4.8

  Trình bày và triển khai ý tưởng khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyên ngành

  2.0 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

>> CÔNG NGHỆ MAY  (Chứng nhận AUN-QA)

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 120 SV, hệ chất lượng cao: 40 SV

>> THIẾT KẾ THỜI TRANG 

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 60 SV

>> QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 60 SV

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Truy cập tháng:70,850

Tổng truy cập:780,466

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Khoa Thời trang và Du lịch

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-028) 38960640 hoặc (+84-028) 38968641 #8380 (VP), #8381, 8382, 8383 (BCN)
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: fft@hcmute.edu.vn

FANPAGE >>> GROUP KHOA