ENGLISH   -  

 

 

 

 

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN CÔNG NGHỆ MAY


  GVC.TS. Nguyễn Ngọc Châu
  TRƯỞNG BỘ MÔN

   

  Chuyên ngành học
  -Kỹ sư Công nghệ May,Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
  -Thạc sỹ Giáo dục học, Trường ĐH Sư PhạmKỹ Thuật TP.HCM
  -Tiến sỹ Công nghệ May (LB Nga)
  Chuyên môn giảng dạy:Thiết bị ngành may;Thiết kế trang phục;Hình họa vẽ Kỹthuật

  Email:chaunn@hcmute.edu.vn

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

   

  ThS. Tạ Vũ Thục Oanh

  PHÓ BỘ MÔN

   

  Chuyên ngành học
  -Kỹ sư Công nghệ May,Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

  -Thạc sỹ Khoa học Công nghệ Dệt may,Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Chuyên môn giảng dạy:Kỹ năng mềm, Vật liệu dệt, Thiết kế, Công nghệ.
  Email:thucoanh@hcmute.edu.vn

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  ThS. Nguyễn Thị Thúy

   

  Chuyên ngành học
  -Kỹ sư May thời trang,Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
  -Thạc sỹ Quản trị kinh doanh,Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM
  Chuyên môn giảng dạy:Quản lý; Công nghệ; Thiết kế

  Email:nguyenthuy@hcmute.edu.vn

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  GVC.ThS. Trần Thanh Hương

   

  Chuyên ngành học
  -Kỹ sư giáo dục ngành Kỹ thuật Nữ công,Trường ĐH Sư PhạmKỹ ThuậtTP.HCM

  -Thạc sỹ Giáo dục học,Trường ĐH Sư Phạm Kỹ ThuậtTP.HCM Chuyên môn giảng dạy:Thiết kế, Công nghệ, Quản lý, Nhập môn ngành

  Email:huongtt@hcmute.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  ThS. Nguyễn Thành Hậu

   

  Chuyên ngành học
  -Kỹ sư Công nghệ May,Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

  -Thạc sỹ Giáo dục học,Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

  Chuyên môn giảng dạy:Thiết kế trang phục, CAD ngành may

  Email:haunt@hcmute.edu.vn

  Lịch khoa học (Scientific Profile)

  GVC.TS. Nguyễn Tuấn Anh

   

  Chuyên ngành học
  -Kỹ sư Công nghệ May, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
  -Thạc sỹ khoa học Công nghệ Dệt may, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
  -Tiến sỹ Vật liệu,Trường ĐH Công nghệ Quốc gia Đài Bắc
  Chuyên môn giảng dạy:Vật liệu dệt may,Thiết bị ngành may, CAD ngành may, Tiếng Anh chuyên ngành.

  Email:nta@hcmute.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  ThS. Phùng Thị Bích Dung

   

  Chuyên ngành học
  -Kỹ sư Công nghệ May, Trường ĐH SưPhạm KỹThuật TP.HCM
  -Thạc sỹ khoa học Công nghệ Dệt may, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
  Chuyên môn giảng dạy:Thiết kế trang phục, Hệthống cỡsốtrang phục.

  Email:dungptb@hcmute.edu.vn

   

  Xem lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  GVC.ThS. Trần Thị Cẩm Tú

   

  Chuyên ngành học
  -KỹsưCông nghệMay,Trường ĐH Sư PhạmKỹ ThuậtTP.HCM

  -Thạc sỹQuản trịkinh doanh,Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
  Chuyên môn giảng dạy:Thiết kế trang phục, Công nghệ, Thêu vi tính

  Email:camtuspkt@gmail.com

   

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  ThS. Mai Quỳnh Trang

  Phó BT Chi bộ 24

   

  Chuyên ngành học
  -Kỹ sư Công nghệ May, Trường ĐH Sư Phạm Kỹ ThuậtTP.HCM
  -Thạc sỹ Giáo dục học,Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM

  Chuyên môn giảng dạy:Công nghệ, Thiết kế trang phục.

  Email:mqtrang@hcmute.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  ThS. Lê Quang Lâm Thúy

   

  Chuyên ngành học
  -Kỹsư Công nghệ May, Trường ĐH Sư PhạmKỹ Thuật TP.HCM
  -Thạc sỹ Kỹ thuật Công nghệ Vật liệu dệt may,Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội
  Chuyên môn giảng dạy:Công nghệ, Thiết kế trang phục, CAD ngành may

  Email:lamthuycn@yahoo.com

   

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  ThS. Phạm Thị Hà

   

  Chuyên ngành học
  -Kỹ sư Công nghệ May,Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
  -Thạc sĩ Quản trị kinh doanh,Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
  Chuyên môn giảng dạy:Thiết kế trang phục, Công nghệ, Quản lý

  Email:hapt@hcmute.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  ThS. Nguyễn Thị Tuyết Trinh

   

  Chuyên ngành học
  -Kỹ sư Công nghệMay, Trường ĐH Sư PhạmKỹ Thuật TP.HCM
  -Thạc sỹ kỹthuật Công nghệ Vật liệu dệt may, Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội

  Chuyên môn giảng dạy:Thiết kế trang phục, CAD ngành may

  Email:trinhntt@hcmute.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  GVC.TS. Nguyễn Phước Sơn

   

  Chuyên ngành học
  -Kỹ sư Công nghệ May,Trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM
  -Tiến sĩ Công nghệ may (CHLB Nga)
  Chuyên môn giảng dạy: Vật liệu dệt may; Tổ chức quản lý sản xuất

  Email:sonnp@hcmute.edu.vn

   

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)


 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

>> CÔNG NGHỆ MAY  (Chứng nhận AUN-QA)

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 120 SV, hệ chất lượng cao: 40 SV

>> THIẾT KẾ THỜI TRANG 

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 60 SV

>> QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 60 SV

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Truy cập tháng:70,805

Tổng truy cập:780,421

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Khoa Thời trang và Du lịch

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-028) 38960640 hoặc (+84-028) 38968641 #8380 (VP), #8381, 8382, 8383 (BCN)
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: fft@hcmute.edu.vn

FANPAGE >>> GROUP KHOA