ENGLISH     
 

 

 • CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÔN THIẾT KẾ THỜI TRANG

  HỌ TÊN – CHỨC VỤ

  THÔNG TIN CÁ NHÂN

   

  TS. Nguyễn Xuân Trà

  TRƯỞNG BỘ MÔN

  Chuyên ngành học
  -     Cử nhân Mỹ thuật, ĐH Mỹ Thuật Công Nghiệp Hà Hội
  -     Thạc sỹ Sư phạm nghề, Đại học Otto-von-Guericke, Magdeburg, CHLB Đức
  -     Tiến sỹ Sư phạm, Đại học Kỹ thuật Dresden, CHLB Đức
  Chuyên môn giảng dạy: Vẽ minh họa thời trang; Hình họa; Nguyên lý thị giác
  Email: tranx@hcmute.edu.vn 

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  ThS. Lê Thùy Trang
  PHÓ BỘ MÔN
  Chuyên ngành học
  -     Kỹ sư Thiết kế thời trang, ĐH SPKT TP.HCM
  -     Thạc sỹ Lý luận và lịch sử mỹ thuật, ĐH Mỹ Thuật TP.HCM
  Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế thời trang, Tổ chức sự kiện, Đồ họa vi tính
  Email: thuytrang@hcmute.edu.vn  

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)  ThS
  . Hồ Thị Thục Khanh

  Chuyên ngành học
  -    
  Kỹ sư Công Nghệ Cắt May - ĐHSPKT TP.HCM
  -     Thạc sỹ Kỹ Thuật Hệ Thống Công Nghiệp, ĐH Bách Khoa TP. HCM
  -     Thạc sỹ Quản Lý May Mặc, ĐH Heriot-Watt (UK)
  Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế, Kinh Doanh, Tiếng Anh chuyên ngành May và Thời Trang
  Email: khanhhtt@hcmute.edu.vn

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)


  ThS
  . Nguyễn Thị Luyên

  Chuyên ngành học
  -     Kỹ sư May Công Nghiệp, ĐHSPKT TP.HCM
  -     Thạc sỹ khoa học Vật liệu dệt may, ĐH Bách Khoa Hà Nội
  Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế trang phục, Vật liệu thời trang
  Email: luyennt@ hcmute.edu.vn 

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

   
  ThS. Võ Nguyên Thư


  Chuyên ngành học
  -     Cử nhân Mỹ thuật ngành Sư phạm mỹ thuật, ĐH Mỹ Thuật TP.HCM
  -      Thạc sỹ Mỹ thuật tại, ĐH Mahasarakham, Thái Lan
  Chuyên môn giảng dạy: Vẽ mỹ thuật, Hình họa
  Email: thuvn@hcmute.edu.vn  

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  ThS
  . Nguyễn Thị Trúc Đào

  Chuyên ngành học
  -     Cử nhân Mỹ thuật ngành Sư phạm mỹ thuật, ĐH Mỹ Thuật TP.HCM
  -      Thạc sỹ Lý luận và lịch sử mỹ thuật, ĐH Mỹ Thuật TP.HCM
  Chuyên môn giảng dạy: Lịch sử mỹ thuật, mỹ học, hình họa, vẽ mỹ thuật.
  Email: daontt@hcmute.edu.vn

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  ThS. Nguyễn Thị Hạ Nguyên


  Chuyên ngành học
  -     Kỹ sư Thiết kế thời trang, ĐHSPKT TP.HCM
  -     Thạc sỹ Lý luận và lịch sử mỹ thuật, ĐH Mỹ Thuật TP.HCM
  Chuyên môn giảng dạy: Lịch sử trang phục, Thiết kế, Xử lý chất liệu, Trình bày bộ sưu tập 
  Email: hanguyen@hcmute.edu.vn  

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

  ThS. Nguyễn Hoa Mai
  Chuyên ngành học
  -     Kỹ sư Thiết kế thời trang, ĐHSPKT TP.HCM
  -     Thạc sỹ Lý luận và lịch sử mỹ thuật, ĐH Mỹ Thuật TP.HCM
  Chuyên môn giảng dạy: Thiết kế trang phục nữ ,Thiết kế phụ trang, Thiết kế thời trang trên máy tính.
  Email: hoamai@hcmute.edu.vn

  Lý lịch khoa học (Scientific Profile)

 

>>> TRANG FANPAGE

*****************

>>> TRANG TUYỂN SINH

Truy cập tháng:64,915

Tổng truy cập:1,180,884

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Khoa Thời trang và Du lịch 

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-028) 38960640 hoặc (+84-028) 38968641 #8380 (VP), #8381, 8382, 8383 (BCN)
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn