ENGLISH   -  

 

 

 

 

 • Chuẩn đầu ra CTĐT 132 TC ngành Thiết kế Thời trang

  Ký hiệu

  No.

  Chuẩn đầu ra

  Expected Learning Outcomes

  Trình độ năng lực

  Bloom Scale

  ELO-01

  Kết nối nguyên tắc cơ bản trong khoa học xã hội và tự nhiên (nghĩa xã hội khoa học, toán học, vật lý học) vào thiết kế thời trang

  Connect basic priciples of natural and social sciences (socialism, mathematics and physics) to fashion design

  4.0

  ELO-02

  Phân tích kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực thiết kế thời trang

  Analyze fundamental and core knowledge of fashion design

  4.0

  ELO-03

  Phát triển sáng tạo kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao trong lĩnh vực thiết kế thời trang

  Develop advanced knowledge in fashion design

  5.0

  ELO-04

  Biện luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật và mỹ thuật trong thiết kế thời trang

  Debate in solving technical and art issues in fashion through projects

  5.0

  ELO-05

  Thực nghiệm nghiên cứu khám phá kiến thức thiết kế thời trang

  Conduct experimental research to discover fashion styles

  5.0

  ELO-06

  Phát triển kỹ năng tư duy tầm hệ thống để giải quyết vấn đề thiết kế thời trang

  Develop the systematic thinking skills to solve designproblems in fashion industry

  5.0

  ELO-07

  Thiết kế lịch trình học cho bản thân với thái độ, tư tưởng học tập đúng đắn, góp phần nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu

  Self-develop study plan with correct attitudes and throughts to enhance learning and researching performances

  5.0

  ELO-08

  Kết nối học tập theo gương nhà thiết kế tiêu biểu để hình thành đạo đức và thái độ nghề nghiệp chuẩn mực trong thiết kế thời trang phát huy tinh thần dân tộc và văn minh

  Connect and follow typical designers to establish the standardized attitude and morality in designing job with a national and civilized spirit.

  4.0

  ELO-09

  Bố trí phối hợp làm việc hiệu quả trong nhóm đa ngành nghề

  Be able to work effectively in multi-disciplinary team

  4.0

  ELO-10

  Phát triển kỹ năng sử dụng công cụ giao tiếp như văn bản, thư điện tử, đồ họa và thuyết trình

  Develop communcation skills through tools such as text, email, graphic design and presentation

  5.0

  ELO-11

  Thực nghiệm hiệu quả tiếng Anh trong học tập

  Effectively use English in learning

  4.0

  ELO-12

  Giải thích được mối liên hệ giữa hoạt động thiết kế thời trang đối với môi trường và xã hội

  Explain relationship between fashion design activities and society and environment

  5.0

  ELO-13

  Nhận định căn bản bối cảnh doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực may - thời trang

  Define industrial context and fashion/clothing business

  5.0

  ELO-14

  Xúc cảm và hình thành ý tưởng cụ thể về các dự án thiết kế thời trang

  Feel and come up with  specific ideas for fashion projects

  6.0

  ELO-15

  Đánh giá sâu sắc ý tưởng để thiết kế các dự án thời trang 

  Thoroughly evaluate design ideas for fashion projects

  6.0

  ELO-16

  Triển khai căn bản các dự án thiết kế thông qua các đồ án thiết kế, đồ án tốt nghiệp

  Implement fashion project through design assignments and graduation thesis

  5.0

  ELO-17

  Vận hành các dự án thời trang thông qua các đồ án thiết kế, đồ án tốt nghiệp

  Operate fashion projects through design assignments and graduation thesis

  5.0

  ELO-18

  Thiết lập các định hướng trong thiết kế và kinh doanh thời trang

  Establish orientation in fashion designing and fashion business

  4.0

  ELO-19

  Xác lập kế hoạch cho sáng nghiệp kinh doanh thời trang

  Develop plan in fashion business start-ups

  4.0

 • Chuẩn đầu ra CTĐT 150 TC ngành Thiết kế Thời trang

  1.   Kiến thức và lập luận kỹ thuật;

  1.1  Có kiến thức cơ bản về KHXH và tự nhiên;

  1.2  Có kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi trong lĩnh vực thiết kế thời trang;

  1.3  Có kiến thức nền tảng kỹ thuật nâng cao trong lĩnh vực thiết kế thời trang;

  2. Kỹ năng cá nhân, nghề nghiệp và các tố chất;

  2.1 Phân tích, lập luận giải quyết các vấn đề kỹ thuật và mỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế thời trang;

  2.2 Thực nghiệm và khám phá kiến thức kỹ thuật và mỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế thời trang;

  2.3 Tư duy có hệ thống về các vấn đề kỹ thuật và mỹ thuật trong lĩnh vực thiết kế thời trang;

  2.4 Có các kỹ năng và thái độ cá nhân đúng đắn, góp phần nâng cao hiệu quả học tập và nghiên cứu;

  2.5 Có các kỹ năng và thái độ nghề nghiệp chuẩn mực, góp phần nâng cao hiệu quả công việc;

  3. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;

  3.1   Làm việc theo nhóm đa ngành nghề;

  3.2   Giao tiếp hiệu quả dưới dạng văn bản, thư điện tử, đồ họa và thuyết trình;

  3.3   Sử dụng tiếng Anh trong học tập và giao tiếp;

  4. Hình thành ý tưởng thiết kế, triển khai, vận hành trong bối cảnh doanh nghiệp và xã hội;

  1.1  Xác định tầm quan trọng của các hoạt động thiết kế thời trang đối với môi trường và xã hội;

  1.2  Nhận thức được bối cảnh doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực may - thời trang;

  1.3  Hình thành ý tưởng về các dự án thời trang;

  1.4  Thiết kế các dự án thời trang;

  1.5  Triển khai các dự án thời trang;

  1.6  Vận hành các dự án thời trang.

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

>> CÔNG NGHỆ MAY  (Chứng nhận AUN-QA)

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 120 SV, hệ chất lượng cao: 40 SV

>> THIẾT KẾ THỜI TRANG 

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 60 SV

>> QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 60 SV

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Truy cập tháng:70,846

Tổng truy cập:780,462

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Khoa Thời trang và Du lịch

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-028) 38960640 hoặc (+84-028) 38968641 #8380 (VP), #8381, 8382, 8383 (BCN)
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: fft@hcmute.edu.vn

FANPAGE >>> GROUP KHOA