ENGLISH
                TIẾNG VIỆT
  
 
 
 
 
 
Tác giả :

Kính gửi: Ban chủ nhiệm các Khoa, Sinh viên toàn trường

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia các hoạt động công tác xã hội, tích lũy điểm rèn luyện theo Quy chế Đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục đại học và trường trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2007/QĐ-BGDĐT ngày16 tháng 10 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) đồng thời hỗ trợ một cách có hiệu quả các hoạt động phục vụ học tập của các đơn vị trong toàn trường, đặc biệt hỗ trợ cho Thư viện trong mùa cao điểm phục vụ mượn và trả giáo trình.

Căn cứ theo Quyết định số: 354 /QĐ-ĐHSPKT-CTHSSV, ngày 01 tháng 8  năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh về việc đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và tình hình thực tế công tác, Thư viện kính đề nghị quý Khoa hỗ trợ thông báo và tổ chức cho SV của Khoa đăng ký tham gia hoạt động CTXH tại Thư viện với những nội dung cụ thể như sau:

 
Nội dung công việc: Hỗ trợ thư viện sắp xếp, vệ sinh các kho sách, công tác số hóa tài liệu,… để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên mượn/trả giáo trình, tài liệu học tập và truy cập nguồn học liệu điện tử hiệu quả trong HKI/Năm học 2017-2018.

 • Thang điểm đánh giá: (trích Quy định tổ chức thực hiện chương trình công tác xã hội đối với sinh viên hệ chính quy)

 

Lĩnh vực CTXH

Nội dung & định lượng

Thang

điểm

Quy đổi

ngày CTXH

Hoạt động công ích phục vụ trong trường

002103

Tham gia lao động dọn vệ sinh, sắp xếp  các xưởng, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng làm việc, khu vực công cộng,… (01 buổi)

5

0,5

002104

Tham gia lao động dọn vệ sinh, sắp xếp  các xưởng, phòng thí nghiệm, thư viện, phòng làm việc, khu vực công cộng,… (01 ngày)

5→10

0,5→1

 

 • Tổ chức thực hiện:
  • Ban chủ nhiệm/Thư ký Khoa thông báo cho SV đăng ký tham gia trực tiếp tại Thư viện.
  • Thư viện tiếp nhận đăng ký, tổ chức lao động, chấm công và chấm điểm theo quy định chung và cập nhật điểm rèn luyện cho sinh viên.
 • Lợi ích và giá trị mang lại:
  • Đối với sinh viên: có điều kiện tham gia CTXH và tích lũy điểm rèn luyện theo Quy chế hiện hành đồng thời nâng cao ý thức tiết kiệm, bảo vệ tài sản công và góp phần xây dựng cộng đồng.
  • Đối với các Khoa quản sinh: có điều kiện hỗ trợ SV tham gia các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng, phục vụ cho hoạt động giáo dục của nhà trường.
  • Đối với thư viện: với nguồn lực được hỗ trợ, các công việc phục vụ học tập, phục vụ giáo dục được nâng cao chất lượng; tài liệu nhanh chóng được đưa ra phục vụ cho sinh viên đồng thời góp phần giáo dục ý thức bảo vệ tài sản công, ý thức tiết kiệm trong sinh viên.
 • Thời gian nhận đăng ký: từ ngày 05/09/2017 đến ngày 31/01/2018; Thư viện tổ chức tiếp nhận, giao việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Sinh viên đăng ký trực tiếp tại Thư viện và liên hệ:

  Từ những giá trị mà hoạt động mang lại, Thư viện kính đề nghị Quý Khoa hỗ trợ và tạo điều kiện cho sinh viên cùng tham gia các hoạt động phục vụ vì cộng đồng.

 

 Trân trọng!

Giám đốc Thư viện
(Đã ký)
ThS. VŨ TRỌNG LUẬT
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

Truy cập tháng:50,214

Tổng truy cập:580,176

*******************************************************************
  Copyright © 2013,  Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
                               Khoa Công nghệ May và Thời Trang
Địa chỉ: Số 1, Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:   (+84-028)3896.6840 (VP khoa)
                    (+84-028)3722.1223 #8380 (VP), #8381 (TK), #8382 (PK)
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn  
********************************************************************