ENGLISH   -  

 

 

 

 

Tác giả :

1. THONGBAO HB 2020 - VNHelp.doc

2. Don xin du tuyen hoc bong NTT.docx

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 


Số: 44/TB-ĐHSPKT-TS&CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

                                                         THÔNG BÁO

Về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng Nguyễn Trường Tộ

năm học 2020-2021 của Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHelp)

                                

Nhằm trợ giúp sinh viên có ý chí, khả năng học tập và có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, khuyến khích sinh viên học tập tốt, trong năm học 2020 - 2021, bên cạnh 41 suất học bổng đạt điều kiện để được duy trì, Quỹ Y tế, Giáo dục và Văn hóa Việt Nam (VNHelp) sẽ tiếp tục tài trợ 09 suất học bổng Nguyễn Trường Tộ cho sinh viên Năm 01 (Khóa 2020) của Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM, mỗi suất trị giá 250USD/năm. Những năm học tiếp theo, sinh viên nào giữ được kết quả học tập bằng hoặc tốt hơn năm trước sẽ tiếp tục được xem xét để nhận học bổng.

 1. Tiêu chí  đối tượng
 • Sinh viên năm 1, hệ đào tạo chính quy, chưa nhận được học bổng nào khác;
 • Ưu tiên cho sinh viên thuộc đối tượng nghèo hoặc rất nghèo (có sổ hộ nghèo/ cận nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn);
 • Điểm thi đầu vào hoặc xét tuyển cao (trường hợp phải lựa chọn giữa điều kiện kinh tế và điểm tuyển sinh, thì xem xét đối tượng sinh viên khó khăn về kinh tế).
  1. Hồ sơ xét cấp học bổng gồm
 • Đơn đăng ký dự tuyển chương trình học bổng Nguyễn Trường Tộ (theo mẫu);
 • Giấy báo điểm thi đại học;
 • Minh chứng hoàn cảnh gia đình khó khăn (bản sao có công chứng sổ hộ nghèo/ cận nghèo, giấy xác nhận gia đình khó khăn của địa phương);
  1. Cách thức và thời gian nộp hồ sơ

Sinh viên chuẩn bị hồ sơ theo yêu cầu, nộp tại Văn phòng Khoa, hạn cuối 30/10/2020.

Các Khoa lập danh sách theo mẫu theo thứ tự ưu tiên và chuyển về phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên kèm hồ sơ chậm nhất vào ngày 03/11/2020 (bằng bản giấy và qua email anpnd@hcmute.edu.vn).

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để thực hiện);

- Gửi Email SV; đăng website;

- Lưu: VT, TS&CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TP. TUYỂN SINH VÀ CÔNG TÁC SV

 

                                              (Đã ký)

 

TS. Trần Thanh Thưởng

 

 

 

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

>> CÔNG NGHỆ MAY  (Chứng nhận AUN-QA)

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 120 SV, hệ chất lượng cao: 40 SV

>> THIẾT KẾ THỜI TRANG 

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 60 SV

>> QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 60 SV

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Truy cập tháng:70,852

Tổng truy cập:780,468

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Khoa Thời trang và Du lịch

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-028) 38960640 hoặc (+84-028) 38968641 #8380 (VP), #8381, 8382, 8383 (BCN)
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: fft@hcmute.edu.vn

FANPAGE >>> GROUP KHOA