ENGLISH     
 

 

Tác giả :

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM

KHOA CN MAY & TT

---------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độclập – Tự do- Hạnh phúc

--------------

KẾ HOẠCH

Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo Khoa với sinh viên học kỳ I năm học 2018-2019

Thực hiện Quy trình đánh giá sự thoả mãn sinh viên (SV) trong thời gian đang học tại trường và mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019, Hiệu trưởng ban hành Kế hoạch Tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo khoa, lãnh đạo trường với SV học kỳ I năm học 2018-2019.

Nay, Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ May và Thời trang xin gửi đến Quí Thầy Cô Kế hoạch triển khai buổi gặp gỡ đối thoại với SV cấp Khoa như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

-  Tập hợp và giải đáp các yêu cầu của SV có liên quan đến học tập, rèn luyện, quy chế, chế độ chính sách, quyền và nghĩa vụ của người học.

-  Tiếp nhận các ý kiến đóng góp, đề xuất của SV; rút kinh nghiệm để đưa công tác giảng dạy, học tập, phục vụ SV ngày càng tốt hơn.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Thời gian, địa điểm

-          Thời gian: từ 7g45 đến 11g00, ngày thứ bảy, 27/10/2018

-          Địa điểm: Phòng A209

  1. Chương trình

-          7g30 – 8g00: Chuẩn bị phòng, micro, máy chiếu và bàn ghế cho hội thảo

-          8g00: Giới thiệu mục đích – yêu cầu của buổi sinh hoạt 

-          8g05: Bắt đầu buổi đối thoại giữa Sinh viên  với Ban Chủ nhiệm Khoa, Thư ký Khoa và Bí thư Đoàn Khoa.

-          11g00: Kết thúc buổi sinh hoạt

  1. Phân nhiệm

-          Soạn Tiêu đề Power Point: “ Gặp gỡ và đối thoại giữa Sinh viên và Khoa CN May & TT, học kỳ II năm học 2011-2012” và chuẩn bị máy chiếu (Cô Nguyễn Thúy)

-          Chuẩn bị phiếu đóng góp ý kiến; thư ký của buổi họp: ( Cô Mỹ Hạnh)

-          Sắp xếp phòng sinh hoạt trước và sau buổi gặp gỡ, chuẩn bị nước cho chủ tịch Đoàn, âm thanh ánh sáng, phát giấy ghi ý kiến của SV:  ( Đoàn Thanh niên – SV Cao Trọng)

-          Chụp hình tư liệu, cập nhật trang web: (Thầy Thư)

-          Lắng nghe và trả lời câu hỏi của sinh viên:  Ban Chủ nhiệm Khoa (Thầy Tuấn Anh, Cô Hương, Thầy Hậu), Tổ trưởng Bộ môn (Thầy Châu, Cô Chi, Cô Luyên), Thư ký (Cô Hạnh), Bí thư Đoàn Khoa (SV Trọng), Thầy/Cô tư vấn viên.

-          Tham gia và bổ sung ý kiến (nếu có ): các Thầy Cô trong Khoa.

-          Tổng kết các ý kiến và hoàn chỉnh biên bản nộp nhà trường : Thầy Tuấn Anh, Cô Mỹ Hạnh

Ngày 11 tháng 10 năm 2018

PHỤ TRÁCH KHOA CN MAY & TT                                                   Người soạn

                    NGUYỄN TUẤN ANH                                                  TRẦN THANH HƯƠNG

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

>>> TRANG FANPAGE

*****************

>>> TRANG TUYỂN SINH

Truy cập tháng:70,107

Tổng truy cập:710,651

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Khoa Thời trang và Du lịch 

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-028) 38960640 hoặc (+84-028) 38968641 #8380 (VP), #8381, 8382, 8383 (BCN)
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn