ENGLISH   -  

 

 

 

 

Tác giả :

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 401/TB-ĐHSPKT                          TP. Hồ Chí Minh, ngày  18 tháng  12 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc cấp học bổng trợ cấp khó khăn Học kỳ I/2020-2021

 


       Kính gửi:    - Các Khoa, Đoàn trường, Hội sinh viên trường.

                - Sinh viên các lớp.                

Nhằm hỗ trợ sinh viên đang học hệ chính quy tại trường, Hiệu trưởng thông báo về việc cấp học bổng trợ cấp cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (trừ các đối tượng đã được hưởng các chế độ chính sách, học bổng Khuyến khích học tập, học bổng khuyến khích đặc biệt cho SV khó khăn hoặc Học bổng tài trợ (>3 triệu/suất) trong học kỳ 1 năm học 2020-2021.

   1. Học bổng khó khăn: Mỗi suất trị giá 3.000.000 đồng/sinh viên. Cấp cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc hộ cận nghèo thuộc các trường hợp sau:

- Gia đình là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700.000 đồng - 1.000.000 đồng (ở khu vực nông thôn) hoặc 900.000 đồng - 1.300.000 đồng (ở khu vực thành thị).

- Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại phải lao động để tạo thu nhập lo cho nhiều hơn 4 nhân khẩu.

- Sinh viên có cha hoặc mẹ bị bệnh nan y, cần nhiều kinh phí điều trị lâu dài.

2. Học bổng đặc biệt khó khăn: Mỗi suất trị giá 6.000.000 đồng/sinh viên. Cấp cho sinh viên có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn hoặc hộ nghèo thuộc các trường hợp sau:

- Gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 700.000 đồng trở xuống (ở khu vực nông thôn) hoặc 900.000 trở xuống (ở khu vực thành thị).

- Sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ, người còn lại không có khả năng lao động để tạo thu nhập để lo cho gia đình.

- Sinh viên có cha và mẹ đều bị bệnh nan y, cần nhiều kinh phí điều trị lâu dài.

        - Gia đình gặp biến cố lớn dẫn đến tình trạng khó khăn về kinh tế như bệnh tật nặng, tai nạn, thiên tai…

            3. Quy trình xét: Mỗi học kỳ, nhà trường xét cấp Học bổng trợ cấp khó khăn 01 lần theo quy trình như sau:

            - Sinh viên nộp Đơn đề nghị xét học bổng trợ cấp khó khăn về Văn phòng Khoa (Họ và tên, mã số sinh viên, ngành học, Số tài khoản BIDV chi nhánh Đông Sài Gòn (do SV làm chủ tài khoản), số điện thoại liên lạc, địa chỉ thường trú, nêu rõ khó khăn, mức đề nghị cấp 3 triệu hay 6 triệu, kèm minh chứng về hoàn cảnh gia đình phù hợp với mức học bổng đề nghị, có xác nhận của địa phương), hạn cuối 28/12/2020.

  - Ban chủ nhiệm Khoa thực hiện rà soát, xác nhận thông tin trong đơn của sinh viên; tổng hợp, phân loại hồ sơ đề nghị xét học bổng trợ cấp khó khăn của sinh viên (theo mẫu nhà trường cung cấp) và gửi về Thường trực hội đồng xét học bổng (Bản giấy và qua Email: anpnd@hcmute.edu.vn, hạn cuối vào ngày 31/12/2020 (Cô An - Phòng Tuyển sinh và công tác sinh viên).

- Hội đồng xét học bổng trợ cấp họp và quyết định cấp học bổng cho sinh viên. Công bố danh sách chậm nhất là ngày 08/01/2021 trên website và Facebook của Phòng tuyển sinh và công tác sinh viên.

-  Phòng Kế hoạch - Tài chính thực hiện việc chi học bổng cho sinh viên trước 15/01/2021.

Nhà trường sẽ tổ chức buổi gặp gỡ giữa Lãnh đạo trường với sinh viên khó khăn vào lúc 15g ngày 30/12/2020 tại nhà ăn Công đoàn, tầng hầm tòa nhà trung tâm (thứ Tư). Thông báo này được phổ biến đến các đơn vị và sinh viên biết để thực hiện./.

 

                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

Nơi nhận:                                                                                          

-  Ban Giám hiệu;                                                                                      (Đã ký)          

-  Các đơn vị; Mail SV;

-  Lưu: VT, TS&CTSV.                                                                  

                                                                            PGS.TS Đỗ Văn Dũng


 

   
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

 

THÔNG TIN TUYỂN SINH 2023

>> CÔNG NGHỆ MAY  (Chứng nhận AUN-QA)

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 120 SV, hệ chất lượng cao: 40 SV

>> THIẾT KẾ THỜI TRANG 

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 60 SV

>> QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG & DỊCH VỤ ĂN UỐNG

Chỉ tiêu: Hệ đại trà: 60 SV

--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------

Truy cập tháng:70,832

Tổng truy cập:780,448

 

Copyright © 2013, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM - Khoa Thời trang và Du lịch

Địa chỉ: 1 Võ Văn Ngân, Phường Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-028) 38960640 hoặc (+84-028) 38968641 #8380 (VP), #8381, 8382, 8383 (BCN)
Fax: (+84 - 028) 38964922
E-mail: fft@hcmute.edu.vn

FANPAGE >>> GROUP KHOA